Pogoji uporabe

Zdravniki.si ponuja to spletno stran vam - uporabniku, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na tej spletni strani na voljo, pod pogojem, da sprejmete vse tukaj navedene, pogoje, politike in obvestila. Z obiskom našega spletnega mesta in/ali nakupom pri nas sodelujete v naši »storitvi« in se strinjate, da vas boste upoštevali slednje pogoje (»Pogoje Storitve«, »Pogoji«), vključno dodatnimi pogoji in pravilniki na katere se sklicujemo tukaj in/ali je na voljo prek hiperpovezave. Ti Pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, vključno z uporabniki, ki brskajo, so prodajalci, kupci, trgovci in/ali osebe, ki prispevajo vsebine.

PROSIMO, DA TE POGOJE UPORABE PREBERETE PRED DOSTOPOM ALI UPORABO NAŠE SPLETNE STRANI. Z DOSTOPOM ALI UPORABO KAKRŠNEGA KOLI DELA SPLETNE STRANI, SOGLAŠATE, DA VAS OBVEZUJEJO TI POGOJI UPORABE. ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI POGOJI UPORABE TEGA DOGOVORA, NE SMETE DOSTOPITI DO SPLETNEGA MESTA ALI UPORABITI KATERIH KOLI STORITEV.

Če se ti Pogoji uporabe štejejo za ponudbo, je sprejem le teh izrecno omejen na te Pogoje Storitev. Za vse nove funkcije ali orodja, ki so dodane v trenutno trgovino, veljajo tudi Pogoji Storitve. Na tej strani lahko kadar koli pregledate najnovejšo različico Pogojev Storitve. Pridržujemo si pravico do posodobitve, spremembe ali zamenjave katerega koli dela teh Pogojev Storitve z objavo posodobitev in/ali sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da na tej strani redno preverjate spremembe. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do spletnega mesta po objavi kakršnih koli sprememb pomeni sprejemanje teh sprememb.

Če se strinjate s temi pogoji Storitve, izjavljate, da ste vsaj polnoletni v svoji državi ali, da ste polnoletni v svoji državi in ste nam dali svoje soglasje, da lahko kateri koli od vaših mladoletnih vzdrževanih oseb uporablja to spletno mesto. Naših Storitev ne smete uporabljati za kakršen koli nezakonit ali nepooblaščen namen, prav tako ne smete pri uporabi Storitve kršiti zakonov v vaši jurisdikciji (vključno z zakoni o avtorskih pravicah, vendar ne omejeno nanje). Ne smete pošiljati nobenih črvov ali virusov ali kakršne koli uničujoče kode. Kršitev katerega koli pogoja bo povzročila takojšnjo ukinitev vaših Storitev.

Splošni pogoji

Pridržujemo si pravico, da komur koli iz kakršnega koli razloga zavrnemo Storitev. Razumete, da se vaša vsebina (vključno z informacijami o kreditni kartici) lahko prenaša nešifrirano in vključuje (a) prenose prek različnih omrežij; in (b) spremembe zaradi uskladitve in prilagajanja tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav. Podatki o kreditni kartici so med prenosom prek omrežja vedno šifrirani. Strinjate se, da ne boste razmnoževali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali nobenega dela Storitve, uporabe Storitve ali dostopa do Storitve ali kakršnega koli stika na spletnem mestu, prek katerega je Storitev na voljo, brez izrecnega pisnega dovoljenja iz naše strani. Naslovi, uporabljeni v tem dogovoru, so vključeni samo zaradi priročnosti in ne bodo omejevali ali kako drugače vplivali na te Pogoje.

Natančnost, popolnost in pravočasnost informacij

Ne odgovarjamo, če podatki, ki so na voljo na tej spletni strani, niso točni, popolni ali aktualni. Gradivo na tej spletni strani je namenjeno zgolj splošnim informacijam in se nanj ne sme zanašati ali uporabljati kot edino podlago za odločanje brez posvetovanja s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali pravočasnejšimi viri informacij. Vsakršno zanašanje na gradivo na tej spletni strani je na vašo lastno odgovornost. PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE VSEBINE TEGA SPLETNEGA MESTA KADAR KOLI VENDAR NIMAMO OBVEZNOSTI, DA BOMO KAKRŠNE KOLI INFORMACIJE NA NAŠI STRANI POSODOBILI. SOGLAŠATE, DA JE VAŠA ODGOVORNOST NADZOROVATI SPREMEMBE NA NAŠI SPLETNI STRANI.

Spremembe Storitve in cene

Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali ukinemo Storitev (ali kateri koli njen del ali vsebino) brez predhodnega obvestila. NE BOMO ODGOVORNI VAM ALI NOBENI TRETJI OSEBI ZA KAKRŠNO KOLI SPREMEMBO, SPREMEMBO CENE, ZAČASNO USTAVITEV ALI UKINITEV STORITVE.

Natančnost računov in podatki o računu

Pridržujemo si pravico zavrniti vsako naročilo, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo kupljene količine na osebo, na gospodinjstvo ali na naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z istim računom stranke, isto kreditno kartico in/ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za izstavitev računa in/ali pošiljanje. V primeru, da bomo spremenili ali preklicali naročilo, vas bomo lahko poskušali obvestiti preko e-pošte in/ali telefonske številke, ki ste jo navedli v času naročila. Strinjate se, da boste zagotovili aktualne, popolne in natančne podatke o nakupu in računu za vse nakupe, opravljene na naši platformi. Strinjate se, da boste takoj posodobili svoj račun in druge podatke, vključno z vašim e-poštnim naslovom in številkami kreditnih kartic ter datumom poteka veljavnosti, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas kontaktirali, če bo to potrebno.

Neobvezna orodja

Lahko vam zagotovimo dostop do orodij zunanjih proizvajalcev (tretjih oseb), ki jih niti ne nadziramo niti ne moremo nadzirati ali vnašati. Potrjujete in se strinjate, da nudimo dostop do takšnih orodij, "kakršna so" in "kot so na voljo", brez kakršnih koli jamstev, predstavitev ali kakršnih koli pogojev in brez kakršne koli odobritve. Ne bomo prevzeli nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz ali se nanašala na vašo uporabo neobveznih orodij tretjih oseb. Kakršna koli uporaba neobveznih orodij, ki jih ponujamo na spletnem mestu je popolnoma na lastno odgovornost in po lastni presoji. Zagotoviti morate, da ste seznanjeni s pogoji odobritve ustreznih zunanjih ponudnikov. V prihodnosti lahko na spletnem mestu ponudimo tudi nove storitve in/ali funkcije (vključno z izdajo novih orodij in virov). Za te nove funkcije in/ali storitve veljajo tudi ti Pogoji Storitev.

Komentarji uporabnikov, povratne informacije in drugi prispevki

Če na našo zahtevo ali brez nje pošljete določene prispevke (na primer natečajne prijave), kreativne ideje, predloge, načrte ali drugo gradivo, bodisi prek spleta, po e-pošti, po pošti ali kako drugače (skupaj "komentarji") se strinjate, da lahko kadar koli brez omejitev urejamo, kopiramo, objavljamo, distribuiramo, prevajamo in kako drugače uporabljamo kakršen koli komentar, ki nam ga posredujete. Nismo dolžni (1) hraniti kakršnih koli komentarjev v zaupnosti; (2) plačati odškodnino za morebitne komentarje; ali (3) odgovorjati na morebitne komentarje. Vsebino bomo lahko, vendar nismo dolžni pregledovat, spreminjat ali brisati, če po lastni presoji ugotovimo, da je nezakonita, žaljiva, grozeča, klevetniška, pornografska, nespodobna ali drugače sporna vsebina ter ali krši intelektualno lastnino katere koli stranke ali te Pogoje Storitve.

SOGLAŠATE, DA VAŠE PRIPOMBE IN KOMENTARJI NE KRŠIJO PRAVICE TRETJIH OSEB, VKLJUČNO Z AVTORSKIMI PRAVICAMI, BLAGOVNIMI ZNAMKAMI, ZASEBNOSTJO, OSEBNOSTJO IN DRUGIMI OSEBNIMI ALI LASTNIŠKIMI PRAVICAMI. SOGLAŠATE TUDI, DA VAŠI KOMENTARJI NE BODO VSEBOVALI OBREKOVALNEGA ALI DRUGAČE NEZAKONITEGA, ŽALJIVEGA ALI NESPODOBNEGA GRADIVA ALI KAKRŠNEGA KOLI RAČUNALNIŠKEGA VIRUSA ALI DRUGE ZLONAMERNE PROGRAMSKE OPREME, KI BI LAHKO KAKOR KOLI VPLIVALA NA DELOVANJE STORITVE ALI KATERE KOLI POVEZANE SPLETNE STRANI. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se pretvarjati, da ste nekdo drug kot vi, ali kako drugače zavajati nas ali tretjih oseb glede izvora kakršnih koli komentarjev. Za vaše komentarje in njihovo točnost ste odgovorni izključno sami. NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNE KOLI KOMENTARJE, KI STE JIH OBJAVILI VI ALI KATERA KOLI TRETJA OSEBA.

Prepovedana uporaba

Poleg drugih prepovedi, določenih v Pogojih Storitev, vam je prepovedano uporabljati spletno mesto ali njegovo vsebino: (a) za kakršen koli nezakonit namen; (b) prositi druge za izvajanje ali sodelovanje pri kakršnih koli nezakonitih dejanjih; (c) kršiti katere koli mednarodne, zvezne, pokrajinske ali državne predpise, pravila, zakone ali lokalne odloke; (d) kršiti naše pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine drugih; (e) nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, omalovaževati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, narodnosti, rase, starosti, nacionalnega izvora ali invalidnosti; (f) predložiti napačne ali zavajajoče informacije; (g) za nalaganje ali prenos virusov ali katere koli druge vrste zlonamerne kode, ki bo ali se lahko uporablja na kakršen koli način, ki bo vplival na funkcionalnost ali delovanje Storitve ali katerega koli sorodnega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta; (h) za zbiranje ali sledenje osebnim podatkom drugih; (i) za pošiljanje neželene pošte, lažno predstavljanje, pretvarjanje, pretvezo, spletne pajke; (j) za kakršen koli nespodoben ali nemoralen namen; ali (k) posegati v varnostne značilnosti Storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih mest ali interneta ali jih zaobiti. Pridržujemo si pravico do ukinitve vaše uporabe Storitve ali katere koli povezane spletne strani zaradi kršitve katere koli prepovedane uporabe.

Omejitev odgovornosti za garancije; omejitev odgovornosti

Ne jamčimo in ne zagovarjamo, da bo vaša uporaba naše Storitve nemotena, pravočasna, varna ali brez napak. Ne jamčimo, da bodo rezultati pridobljeni z uporabo Storitve, točni ali zanesljivi. Strinjate se, da lahko občasno odstranimo Storitev za nedoločen čas ali kadar koli odpovemo Storitev, ne da bi vas o tem obvestili. Izrecno se strinjate, da vaša uporaba ali nezmožnost uporabe Storitve je izključno vaše tveganje. STORITEV IN VSI IZDELKI IN STORITVE, KI SO VAM DOSTAVLJENI PREK STORITVE SE (RAZEN KOT SMO IZRECNO NAVEDLI PRI NAS) ZAGOTAVLJAJO "TAKŠNI, KOT SO" IN "NA VOLJO" ZA VAŠO UPORABO, BREZ KAKRŠNEGA KOLI ZASTOPANJA, JAMSTEV ALI KAKRŠNIH KOLI POGOJEV, BODISI IZRECNIH BODISI IMPLICITNIH, VKLJUČNO Z VSEMI IMPLICITNIMI GARANCIJAMI ALI POGOJI PRODAJNOSTI, TRŽNE KAKOVOSTI, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TRAJNOSTI, NASLOVA IN NEKRŠITVE. Naši direktorji, vodje, zaposleni, podružnice, agenti, izvajalci, pripravniki, dobavitelji, ponudniki Storitev ali dajalci licence v nobenem primeru ne bodo odgovorni za kakršno koli škodo, izgubo, zahtevek ali kakršno koli neposredno, posredno, naključno, kaznovalno, posebno ali posledično kakršno koli škodo, vključno z izgubljenim dobičkom, izgubljenim prihodkom, izgubljenimi prihranki, izgubo podatkov, stroški zamenjave ali kakršno koli podobno škodo, ki temelji na pogodbi, odškodninski odgovornosti (vključno z malomarnostjo), strogi odgovornosti ali kako drugače, ki izhaja iz vaše uporabe katere koli Storitve ali katerega koli izdelka, nabavljenega z uporabo Storitve, ali katerega koli drugega zahtevka, ki je kakor koli povezan z vašo uporabo Storitve ali katerega koli izdelka, vključno z, vendar ne omejeno na, kakršnimi koli napakami ali pomanjkljivostmi katere koli vsebine ali kakršno koli izgubo ali kakršne koli škode, ki je nastala kot posledica uporabe Storitve ali katere koli vsebine (ali izdelka), ki je objavljena, poslana ali kako drugače dostopna prek Storitve tudi, če je obveščena o njihovi možnosti. Ker nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejevanja odgovornosti za posledično ali naključno škodo, bo naša odgovornost v takih državah ali jurisdikcijah omejena na največji možni zakonski obseg.

Ločljivost

V primeru, da se za katero koli določbo teh Pogojev Storitve ugotovi, da je nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva bo taka določba kljub temu izvršljiva v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja in neizvršljivi del pa se šteje za ločenega od teh Pogojev Storitve, takšna določitev ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih preostalih določb.

Prekinitev

Odgovornosti in obveznosti strank, ki so nastale pred datumom prenehanja, za vse namene veljajo tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe. Ti Pogoji Storitve veljajo, razen če jih prekinete vi ali mi. Te Pogoje Storitve lahko kadar koli prekličete tako, da nas obvestite, da ne želite več uporabljati naših Storitev ali ko prenehate uporabljati naše spletno mesto. Če po naši osebni presoji ne upoštevate katerega koli pogoja ali določila teh Pogojev Storitve ali sumimo, da niste bomo lahko to pogodbo kadar koli odpovedali brez predhodnega obvestila amapk boste še naprej odgovorni za vse zapadle zneske vključno z datumom odpovedi; in/ali vam lahko v skladu s tem zavrnemo dostop do naših Storitev (ali katerega koli njihovega dela).

Celotni dogovor

Če nismo uveljavili katere koli pravice ali določbe teh Pogojev Storitve, ne pomeni odpovedi tej pravici ali določbi. Ti Pogoji Storitve in vsi pravilniki ali operativna pravila, ki smo jih objavili na tej strani ali v zvezi s Storitvijo, predstavljajo celoten dogovor in razumevanje med vami in nami ter urejajo vašo uporabo Storitve in nadomeščajo predhodne ali sočasne dogovore, sporočila in predloge, bodisi ustno ali pisno, med vami in nami (vključno s prejšnjimi različicami Pogojev Storitve, vendar ne omejeno nanje). Kakršne koli nejasnosti pri razlagi teh Pogojev Storitve se ne razlagajo proti stranki, ki pripravi osnutek.

Pravo

Te Pogoje Storitve in morebitne ločene sporazume, s katerimi vam nudimo Storitve, ureja in razlaga zakonodaja Republike Slovenije.

Spremembe Pogojev Storitve

Na tej strani lahko kadar koli pregledate najnovejšo različico Pogojev Storitve. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh Pogojev Storitve z objavo posodobitev in sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da na našem spletnem mestu redno preverjate spremembe. Vaša nadaljnja uporaba ali dostop do našega spletnega mesta ali Storitve po objavi kakršnih koli sprememb teh pogojev Storitve pomeni, da sprejemate te spremembe.